Wytyczne programowe regionalne - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego


Aktualnie obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl
Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obowiązujący od 22.12.2015 r. - nadal obowiązujący.  Pobierz dokument.


 

Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 2.

Obowiązujący od 19.01.2016 r. - nadal obowiązujący. Pobierz dokument.


 

Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wytyczne obowiązujące od 16.05.2017 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
Wytyczne obowiązujące od 02.02.2016 r. - 15.05.2017 r.  Pobierz dokument.
Wytyczne obowiązujące od 14.07.2015 r. - 01.02.2015 r. Pobierz dokument.


 

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

 

Wytyczne z dnia obowiązujące od dnia 08.11.2016 r. - nadal obowiązujące.  Pobierz dokument.
Wytyczne z dnia 19.07.2016 r. - 07.11.2016 r. Pobierz dokument.
Wytyczne z dnia 30.03.2016 r. - 18.07.2016 r. Pobierz dokument.
Wytyczne obowiązujące od 25.08.2016 r. do 29.03.2016 r. Pobierz dokument.
 Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Obowiązujące od dnia 29.12.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
 


Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Obowiązująca od dnia 17.09.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument. 


Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube