Wytyczne programowe regionalne - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego


Aktualnie obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl
Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obowiązujący od 22.12.2015 r. - nadal obowiązujący.  Pobierz dokument.


 

Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 2.

Obowiązujący od 19.01.2016 r. - nadal obowiązujący. Pobierz dokument.


 

Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wytyczne obowiązujące od 16.05.2017 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
Wytyczne obowiązujące od 02.02.2016 r. do 15.05.2017 r.  Pobierz dokument.
Wytyczne obowiązujące od 14.07.2015 r. do 01.02.2015 r. Pobierz dokument.


 

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

 

Wytyczne obowiązujące od 27.06.2017 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
Wytyczne obowiązujące od 08.11.2016 r. do 26.06.2017 r.  Pobierz dokument.
Wytyczne obowiązujące od 19.07.2016 r. do 07.11.2016 r. Pobierz dokument.
Wytyczne obowiązujące od 30.03.2016 r. do 18.07.2016 r. Pobierz dokument.
Wytyczne obowiązujące od 25.08.2016 r. do 29.03.2016 r. Pobierz dokument.
 Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Obowiązujące od dnia 29.12.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument.
 


Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Obowiązująca od dnia 17.09.2015 r. - nadal obowiązujące. Pobierz dokument. 


Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube