Warsztaty i seminaria - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza przedstawiciela jednostek wchodzących w skład Związku, w szczególności osobę, która zajmuje się realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do udziału w najbliższych warsztatach:

 

 • Warsztat "Przygotowywanie wniosków EFS - perspektywa 2014-2020
  Termin: 31 maja – 1 czerwca 2017 r.
  Miejsce: Sosnowiec, Hotel Orion
  Prowadzenie: Specjaliści ds. obsługi projektów EFRR i EFS w Biurze Związku Subregionu Centralnego

Formularz zgłoszeniowy

 

 • EFS-owe śląskie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego
  Termin: 30 maja 2017 r.
  Miejsce: Urząd Miasta, ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza
  Prowadzenie: Przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Biura Związku Subregionu Centralnego.

Tematyka spotkania:
Przybliżenie możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020
Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój
Szczegółowe omówienie tematyki pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020:
moduł horyzontalny: prowadzony przez specjalistów sieci PIFE,
moduł szczegółowy: prowadzony przez pracowników IZ RPO WSL i IP ZIT RPO WSL
Realizacja projektu i kwalifikowalność wydatków w ramach EFS
Omówienie możliwości pozyskania środków na szkolnictwo zawodowe

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

 

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube