Warsztaty i seminaria - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza przedstawiciela jednostek wchodzących w skład Związku, w szczególności osobę, która zajmuje się realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do udziału w najbliższych warsztatach:

 

 

 • Przygotowanie studium wykonalności – części finansowej dla przedsięwzięć realizowanych w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 
  Termin: 
  30-31 października 2017 r. poziom zaawansowany
  Miejsce: Katowice
  Prowadzenie: dr Artur Bartoszewicz

Formularz zgłoszeniowy

 

 • Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach ZIT RPO WSL 2014-2020
  Termin: 24 oraz 25 października 2017 r. (seminarium jednodniowe)
  Miejsce: Katowice
  Prowadzenie: Michał Rutkowski

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

 

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube