Warsztaty i seminaria - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza przedstawiciela jednostek wchodzących w skład Związku, w szczególności osobę, która zajmuje się realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do udziału w najbliższych warsztatach:

 

 • Spotkanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rewitalizacji w ramach poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
  Termin: 29 marca 2017 r.
  Miejsce: Gliwice
  Prowadzenie: Anna Kłos oraz przedstawiciele Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Formularz zgłoszeniowy

 

 • Cykl spotkań konsultacyjno-doradczych z zakresu możliwości występowania przesłanek do udzielenia pomocy publicznej w projektach ZIT RPO WSL 2014-2020
  1 marca – podregion katowicki Subregionu Centralnego województwa Śląskiego, Katowice;
  2 marca – podregion bytomski Subregionu Centralnego województwa Śląskiego, Bytom;
  3 marca – podregion gliwicki Subregionu Centralnego województwa Śląskiego, Gliwice;
  30 marca – podregion sosnowiecki Subregionu Centralnego województwa Śląskiego, Sosnowiec;
  31 marca – podregion tyski Subregionu Centralnego województwa Śląskiego, Tychy.
  Prowadzenie: dr Artur Bartoszewicz

Formularz zgłoszeniowy

 • Indywidualne spotkania konsultacyjno-doradcze z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT RPO WSL 2014-2020
  Terminy spotkań:
  10 kwietnia – Sosnowiec;
  11 kwietnia – Bytom.
  Konsultacji udzielać będą: p. Mariusz Ćwięczek audytor energetyczny oraz ekspert RPO WSL 2014-2020 w ramach dziedziny odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna a także pracownicy Biura Związku Subregionu Centralnego.

Formularz zgłoszeniowy

 

 • EFS-owe śląskie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego
  Termin: 27 kwietnia 2017 r.
  Miejsce: Dom Parkowy w Mikołowie, ul. Plac Harcerski
  Prowadzenie: Przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Biura Związku Subregionu Centralnego.

  Formularz zgłoszeniowy

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube