Szkolenia - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Do celów statutowych Związku Subregionu Centralnego należy między innymi koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych, inicjowanie i wspomaganie współpracy między Członkami Związku w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Biuro Związku realizuje wspomniane cele koncentrując się w głównej mierze na wspieraniu Członków Związku w przygotowaniach proceduralnych, w tym tworząc niezbędną dokumentację, rozwiązania prawne oraz organizując przygotowanie teoretyczne w formie specjalistycznych szkoleń i warsztatów. W ramach wsparcia kompetencyjnego Biuro Związku w 2015 r. rozpoczęło również cykl spotkań eksperckich. 

 

Poniżej prezentujemy wydarzenia planowane do organizacji w roku 2017. Szczegóły dot. rejestracji na wybrane wydarzenia znajdują się w podsekcji Warsztaty i seminaria.

 

Zachęcamy również  do zgłaszania tematów szkoleń i spotkań, którymi byliby Państwo zainteresowani, na adres e-mail: sabina.brys@subregioncentralny.pl

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube