Rada Konsultacyjna ds. ZIT - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Rada Konsultacyjna ds. ZIT stanowi ciało doradcze Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w procesach związanych z wdrażaniem i ewaluacją Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląśkiego na lata 2014-2020 oraz służy zapewnieniu pogłębienia włączenia społecznego w realizację niniejszej Strategii. W skład Rady wchodzić mogą przedstawiciele partnerów społecznych, pracodawców, instytucji publicznych (przede wszystkim działających w obszarze edukacji, ochrony środowiska oraz polityki społecznej), organizacji pozarządowych, a także osoby pozostające w bezpośredniej zależności służbowej względem ogranów samorządowych jst tworzących Związek Subregionu Centralnego.

 

Powołanie Rady Konsultacyjnej ds. ZIT nastąpiło w dn. 27 czerwca 2016 r. i składa się z 16 Członków, których kadencja trwa 2 lata. W skład Rady wchodzi::


Przewodniczący:

 • Radosław Nowakowski - przedstawiciel podregionu bytomskiego,

Zastępca Przewodniczącego:

 • Maria Materla - przedstawiciel podregionu sosnowieckiego,

Sekretarz:

 • Mariusz Śpiewok - przedstawiciel Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,

Członkowie:

 • Bożena Gabryel - przedstawiciel podregionu gliwickiego,
 • Agata Gasz-Solik - przedstawiciel podregionu tyskiego,
 • Zbigniew Karczewski - przedstawiciel podregionu katowickiego,
 • Maciej Klimek - przedstawiciel podregionu sosnowieckiego,
 • Paweł Kojs - przedstawiciel podregionu tyskiego,
 • Elżbieta Korecka  - przedstawiciel podregionu gliwickiego,
 • Krzysztof Olszak - przedstawiciel podregionu sosnowieckiego,
 • Agnieszka Lis - przedstawiciel podregionu katowickiego,
 • Joanna Sochacka - przedstawiciel podregionu katowickiego,
 • Ewa Stachura-Pordzik - przedstawiciel podregionu tyskiego,
 • Anna Szczyrba-Niemiec - przedstawiciel podregionu gliwickiego,
 • Justyna Ślązok - przedstawiciel podregionu bytomskiego,
 • Karolina Wadowska - przedstawiciel podregionu bytomskiego.

 

Posiedzenie Członków Rady w dn. 29.11.2016r. Posiedzenie Członków Rady w dn. 01.07.2016r. Warsztaty dla Członków Rady w dn. 31.08.2016r. Warsztaty dla Członków Rady w dn. 31.08.2016r.

 

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube