Projekty ZIT - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Tutaj poznasz projekty realizowane ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020

 

MAPA DOTACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube