Nabory dla ZIT - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Harmonogram naborów wniosków RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok

 

AKTUALNIE OGŁOSZONE NABORY WNIOSKÓW DLA ZIT:

 

NABORY ZIT W TRAKCIE PROCEDURY OCENY WNIOSKÓW:

 

 

WYNIKI NABORÓW ZIT

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube