Nabory dla ZIT - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Harmonogram naborów wniosków RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok

 

AKTUALNIE OGŁOSZONE NABORY WNIOSKÓW DLA ZIT:

 

  • 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (typ projektu 2)
    Termin naboru: 31.08.2017 r. (od godz. 07:00) do 31.10.2017 r. do godz. 12:00)
    Nr naboru: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17
  • 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (typ projektu 1)
    Termin naboru: 31.08.2017 r. (od godz. 07:00) do 29.12.2017 r. (do godz. 12:00)
    Nr naboru: RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17

 

NABORY ZIT W TRAKCIE PROCEDURY OCENY WNIOSKÓW:

 

 

WYNIKI NABORÓW ZIT

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube