Nabory dla ZIT - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

 

Harmonogram naborów wniosków RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok

 

AKTUALNIE OGŁOSZONE NABORY WNIOSKÓW DLA ZIT:

 

 

NABORY ZIT W TRAKCIE PROCEDURY OCENY WNIOSKÓW:

 

  • 7.4.1 - Outplacement – ZIT
    Termin naboru: 28.10.2016 r. (od godziny 0:00) do 12.12.2016 r. (do godz. 12:00)
    Nr naboru: RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16

WYNIKI NABORÓW ZIT

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube