Zwiększenie roli instrumentów zwrotnych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

02.09.2016

Zwiększenie roli instrumentów zwrotnych

W unijnej perspektywie 2014-2020, większy nacisk ma być położony na udzielanie zwrotnych instrumentów pomocowych niż na bezzwrotne dotacje. W głównej mierze mają one wesprzeć te obszary, w których występuje, bądź może wystąpić, największa konkurencyjność, a więc np. niskoemisyjna gospodarka, zrównoważony transport miejski, odnawialne źródła energii, rozwój i wykorzystanie TIK, badania naukowe, innowacje czy rozwój przedsiębiorstw.

 

Z  punktu  widzenia  gospodarki  i  efektywności  wykorzystania  funduszy  unijnych,  główna  korzyść  ze  stosowania instrumentów  zwrotnych  to  znacznie  większy tzw.  efekt  gospodarczy. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mają lepszy dostęp do finansowania – środki na ogół są dostępne w całym okresie programowania, a sama procedura ubiegania się  o nie jest znacznie mniej skomplikowana niż w przypadku konkursów dotacyjnych. Po pierwsze nie są określone początkowe i końcowe terminy naboru, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi uzależniać terminu realizacji inwestycji od aktualnie trwającego konkursu. Po drugie znacznie skraca się czas uzyskania informacji o pozyskaniu środków finansowych – w przypadku „tradycyjnych” konkursów dotacyjnych od ogłoszenia konkursu do jego rozstrzygnięcia, a następnie podpisania umowy o dofinansowanie, mija niekiedy nawet ponad pół roku.

 

Najważniejszą rolą instrumentów zwrotnych w perspektywie 2014-2020 powinno być zatem ułatwienie dostępu do kapitału dla polskich firm sektora MŚP i zachęcenie ich do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania celem zwiększania konkurencyjności oraz napędzania gospodarki.  Preferencyjne kredyty z gwarancjami ze środków publicznych i ich korzyści ułatwiają ten dostęp do finansowania, a jednocześnie stanowią źródło finansowania  dla  dużo  większej  liczby  przedsiębiorstw,  niż  w  systemie  dotacyjnym.  Ma  to  niebagatelne znaczenie z punktu widzenia ogólnogospodarczego. 


Opracowanie na podstawie:

http://www.efcongress.com/sites/default/files/analizy/pekao_sa_rola_instytucji_finansowych_w_unijnej_perspektywie_finansowej_2014-2020.pdf

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube