Zmienione wytyczne horyzontalne - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.01.2017

Zmienione wytyczne horyzontalne

W związku z podpisaniem przez Ministra Rozwoju i Finansów dnia 30 grudnia 2016 r.  znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS na lata 2014-2020, zapraszamy do zapoznania się z nowym dokumentem. 

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone do drugiej wersji Wytycznych obejmują:

  • dodanie rozdziału 3.7 Rozliczanie kwot podlegających zwrotowi i doprecyzowanie w nim definicji nieprawidłowości i zasad dokonywania zwrotów przez PUP wydatków nieprawidłowo wydatkowanych;
  • doprecyzowanie zapisów odnośnie prowadzenia przez PUP pomocniczego rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu PUP.

Znowelizowana wersja Wytycznych obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube