Zmiany w regulaminie konkursu dot. realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.11.2016

Zmiany w regulaminie konkursu dot. realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmianie uległ dopuszczalny sposób podpisywania wniosków o dofinansowanie.

Obecnie mogą być one podpisywane za pomocą:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • podpisu złożonego przy pomocy klucza weryfikowanego certyfikatem CC SEKAP,
  • podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aktualne Regulaminy naborów wraz z załącznikami i rejestrem zmian znajdą się na stronach ogłoszeń konkursów:

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube