Zmiany w dokumentach regulujących wdrażanie funduszy europejskich w Polsce - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

09.03.2017

Zmiany w dokumentach regulujących wdrażanie funduszy europejskich w Polsce

Przedstawiamy informacje nt. propozycji zmian w najważniejszych dokumentach regulujących wdrażanie funduszy europejskich na lata 2014-2020 w Polsce:

 

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lutego 2017 r.
  • Analiza zmian projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lutego 2017 r.
  • Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lutego 2017 r. 

Dodatkowo zamieszczamy również materiał nt. planowanych zmian umowy partnerstwa perspektywy finansowej 2014-2020.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube