Zmiana zasad oznaczania działań informacyjno-promocyjnych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

20.06.2016

Zmiana zasad oznaczania działań informacyjno-promocyjnych

14 czerwca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przyjęło nową wersję Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Dokument zawiera opis oraz wskazówki, jak wypełniać obowiązki informacyjno-promocyjne dla projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Dotyczy on wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja wynika z nowych interpretacji Komisji Europejskiej w sprawie oznaczania działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy (rozdziały 11 i 17.6). Ponadto naniesiono drobną zmianę w zakresie informacji, które powinny zostać umieszczone na plakacie informacyjnym (rozdział 12.9) – wysokość wkładu UE w projekt może zostać na nim umieszczona opcjonalnie.

Zmieniony dokument obowiązuje od 14 czerwca br.

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube