Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

20.12.2016

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Informujemy, że od 8 grudnia br. obowiązuje znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

 

Przedstawiamy aktualną wersję tego dokumentu oraz zestawienie najważniejszych zmian w przedmiotowym dokumencie. Główne zmiany sprowadzają się do usunięcia załączników nr 2, 3 i 4, odnoszących się do warunków realizacji przedsięwzięć w ramach programów profilaktycznych w zakresie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego.

 

Jednocześnie informujemy, że znowelizowane Wytyczne obowiązują dla wszystkich konkursów ogłaszanych od 8 grudnia br.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube