Zmiana w regulaminie konkursu - poddziałanie: 7.3.1 RPO WSL - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

19.08.2016

Zmiana w regulaminie konkursu - poddziałanie: 7.3.1 RPO WSL

Przedstawiamy wykaz planowanych zmian w regulaminie konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 - w ramach Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT.

 

Dodatkowo wprowadzenie zmian dotyczyć będzie także konkursów w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Modyfikacje opisane mają na celu uspójnienie zapisów w poszczególnych dokumentach pakietów aplikacyjnych, w przypadku  dodatkowego kryterium w konkursie w ramach Poddziałania 7.3.3 - dostosowanie do funkcjonalności LSI.

 

Ponieważ zmiany te mają charakter techniczny, nie wpływają na okresy naborów wniosków w konkursach.

 

Dodatkowo informujemy że w ramach naboru nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

UWAGA!!! IOK odrzuci wnioski z dofinansowaniem na poziomie 100% pomimo tego, że w sekcji „C.2 Zakres finansowy” system będzie sugerował dofinansowanie na takim poziomie. Sytuacja ta jest uwarunkowana względami technicznymi oraz specyfiką montażu finansowego w ramach ogłaszanego naboru. Jednocześnie informujemy, że system akceptuje złożenie wniosku z poziomem dofinansowania mniejszym niż 100%.

 

Aby ułatwić Państwu wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym, tak by był on zgodny z wyżej opisanymi zasadami, poniżej zamieszczamy instrukcję dotyczącą określania poziomu wkładu własnego we wniosku w LSI.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl oraz www.efs.wup-katowice.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube