Zmiana w regulaminie konkursu poddziałania 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Subregionu Centralnego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.09.2016

Zmiana w regulaminie konkursu poddziałania 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Subregionu Centralnego

Informujemy, że dla naboru RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16 zmianie uległa treść regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o naborze. Zmiany te dotyczą terminu zakończenia naboru oraz terminu szacowanego rozstrzygnięcia konkursu.

 

Z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie wystąpił Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wykonujący w naborze zadania Instytucji Organizującej Konkurs. Przedstawiona argumentacja uzyskała akceptację dla postulowanej zmiany przez Zarząd Województwa Śląskiego 27 września 2016 r.

 

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów po aktualizacji regulaminu określony został na 30 listopada 2016 r., zaś termin szacowanego rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2017 r.


Aktualny regulamin konkursu oraz ogłoszenia o naborze znajdą Państwo na stronach ogłoszenia RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16

 

 

Wykaz zmian w regulaminie konkursu oraz ogłoszeniu o naborze został przedstawiony w załączniku.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube