Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru - poddziałanie 4.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

01.09.2016

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru - poddziałanie 4.3.1

 

Informujemy, że na podstawie pkt 6.3.1 Regulaminu konkursów dedykowanych dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, została wydłużona  ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr: RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16  - ZIT.

 


Określony w ogłoszeniach o naborze termin rozstrzygnięcia konkursów – sierpień 2016 r. - ulega zmianie na grudzień 2016 r.


 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube