Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 5.2.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

03.03.2017

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 5.2.1

Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla działania 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT.

 

Zaplanowane na luty 2017 r. rozstrzygnięcie konkursu nr  RPSL.05.02.01-IZ.01-068/16, nastąpi w marcu 2017 r.

 

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube