Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 5.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

13.03.2017

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 5.1.1

Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla działania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

 

Zaplanowane na luty 2017 r. rozstrzygnięcie konkursu nr  RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 nastąpi w kwietniu 2017 r.

 

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube