Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 4.5.1 typ 4 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.03.2017

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 4.5.1 typ 4

Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT typ 4 projektu.

 

Zaplanowane na kwiecień 2017 r. rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16 nastąpi w czerwcu 2017 r.

 

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube