Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 4.5.1 typ 1-3 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.07.2016

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 4.5.1 typ 1-3

Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla działania 4.5.1 typ 1-3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

Zaplanowane na lipiec rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15 dla Poddziałania 4.5.1 typ 1-3 nastąpi w sierpniu 2016 r.

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube