Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla Działania 4.3 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

31.01.2017

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla Działania 4.3

Informujemy, że z powodu złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs, na podstawie pkt 6 ppkt 1 Regulaminu konkursów dedykowanych dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna- Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie, a co za tym idzie termin rozstrzygnięcia dla konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16.

 

Określony w ogłoszeniu o naborze termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r. - ulega zmianie na luty 2017 r.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube