Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.12.2016

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Informujemy, że z powodu złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs, na podstawie pkt 6 ppkt 1 Regulaminu konkursów dedykowanych dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłużona została ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursów nr:

W związku z powyższym, określony w ogłoszeniach o naborze termin rozstrzygnięcia konkursów – grudzień 2016 r. - ulega zmianie na styczeń 2017 r.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube