Zmiana terminu ogłoszenia konkursu z Poddziałania 9.1.1 ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.11.2016

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu z Poddziałania 9.1.1 ZIT

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że z powodu wejścia w życie nowych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” nabory wniosków na konkursy dla Poddziałań 9.1.1 oraz 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT/RIT zostaną opublikowane w I kwartale 2017 roku.  W związku z powyższym tegoroczne konkursy w ramach Poddziałań 9.1.1 oraz 9.1.2 nie będą ogłoszone.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube