Zmiana stanowiska IZ RPO WSL 2014-2020 ws. projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.01.2016

Zmiana stanowiska IZ RPO WSL 2014-2020 ws. projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Informujemy, że zmianie uległo stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 ws. projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla wszystkich konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Zgodnie z nowym stanowiskiem dopuszczalna jest ocena wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (do tej pory dla projektów planowanych do realizacji w w/w formule, które potrzebują uzyskania pozwolenia budowlanego, wymagane było załączenie do wniosku o dofinansowanie również projektu budowlanego, co oznaczało, że przed złożeniem wniosku aplikacyjnego konieczne byłoby rozstrzygnięte postępowania przetargowego dla całości inwestycji – zarówno fazy sporządzenia dokumentacji projektowej, jak i przeprowadzenia robót budowlanych bądź usług). Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie będzie jednak potwierdzenie przez beneficjenta, że wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w ciągu 30 dni od momentu poinformowania beneficjenta o dofinansowaniu.

 

Jednocześnie IZ RPO WSL 2014-2020 przypomina, że okres realizacji projektu, czyli czas od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu, nie może przekroczyć 48 miesięcy. A zatem realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie stanowi przesłanki do ewentualnego wydłużenia tego terminu.

 

Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020 w zakładce „Często zadawane pytania”– należy wybrać część dot. „Pytania i odpowiedzi dotyczące naborów dla Podziałania 4.5.1-ZIT i 4.5.2-RIT w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego” (trzynasta belka od góry).

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube