Złożono wnioski w ramach POIŚ_TRA na ponad 820 mln zł - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

19.01.2017

Złożono wnioski w ramach POIŚ_TRA na ponad 820 mln zł

Do końca 2016 r. złożono 8 wniosków aplikacyjnych na realizację inwestycji w ramach projektu POIŚ_TRA „Poprawa transportu publicznego w Subregionie Centralnym” – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Zadania w ramach POIŚ_TRA poza wymiarem niskoemisyjnym służą rozwojowi transportu zbiorowego, podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu. Szczegółowa lista przedsięwzięć zgłoszona do dofinansowania została przyjęta uchwałą nr 133/2016 Zarządu Związku Subregionu Centralnego z dnia 7 października 2016 r. Ponadto, niniejsze inwestycje ujęte są również w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych, stanowiącym załącznik nr 5 do SZOOP PO IiŚ 2014-2020.

 

 

Projekt POIŚ_TRA zakłada przede wszystkim:

 

  • budowę nowych i modernizację dotychczasowych torowisk tramwajowych na terenie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej,
  • zakup taboru tramwajowego,
  • zakup taboru autobusowego (w tym autobusów elektrycznych i hybrydowych) w Katowicach, Gliwicach, Tychach, Jaworznie,
  • budowę węzła przesiadkowego w centrum Katowic,
  • rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej KZK GOP.

Łączna wartość powyższych wniosków wyczerpuje przyznaną na ten moment naszemu Związkowi ZIT alokację dla tego typu inwestycji w ramach POIŚ_TRA, tj. 821 040 127,09 zł.

W przypadku przyznania naszemu subregionowi dodatkowych środków dofinansowania możliwe będzie wykonanie jeszcze kolejnych przedsięwzięć, które obecnie znajdują się na tzw. liście rezerwowej, tj.:

 

  • budowa miejskiego autobusu szynowego na trasie Gliwice-Sośnica-Gliwice-Pyskowice,
  • zakup taboru autobusowego (w szczególności elektrycznego),
  • utworzenie inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze KZK GOP.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube