Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

23.10.2015

Zebranie Zarządu Związku

W dniu 27 października br. o godz. 12.00 w w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
 2. Podjęcie uchwały nr 31/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 17 marca 2015 r. zawartego pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego a Zarządem Województwa Śląskiego, w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
 3. Podjęcie uchwały nr 32/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 24/2015 z dnia 29 września 2015 r., w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu tworzenia terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield (poddziałanie 3.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 33/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 25/2015 z dnia 29 września 2015 r., w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały nr 34/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 27/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), ogłoszonym  przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały nr 35/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 21/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.
 7. Podjęcie uchwały nr 36/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały nr 37/2015 w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.
 9. Uzgodnienie propozycji harmonogramu naborów projektów ZIT na 2016 rok.
 10. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube