Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

27.05.2016

Zebranie Zarządu Związku

30 maja o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 

 1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
 2. Podjęcie uchwały nr 90/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dotyczącym projektów z zakresu Infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1).
 3. Podjęcie uchwały nr 91/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
 4. Podjęcie uchwały nr 92/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 87/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały nr 93/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16.
 6. Podjęcie uchwały nr 94/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15.
 7. Podjęcie uchwały nr 95/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15.
 8. Podjęcie uchwały nr 96/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16.
 9. Dyskusja na temat zasad odpowiedzialności za złamanie porozumienia członków Związku Subregionu Centralnego, dotyczących wdrażania ZIT.
 10. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube