Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.10.2016

Zebranie Zarządu Związku

7 października o godz. 11.00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 

 1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
 2. Podjęcie uchwały nr 126/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).
 3. Podjęcie uchwały nr 127/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym  niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1 typ 1-3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 128/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały nr 129/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały nr 130/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym outplacementu (poddziałanie 7.4.1), ogłoszonym przez IP WUP w 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały nr 131/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym infrastruktury wychowania przedszkolnego (poddziałanie 12.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały nr 132/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały nr 133/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 104/2016 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 10. Informacja Dyrektora Biura w sprawie propozycji harmonogramu naboru projektów ZIT na 2017 r.
 11. Informacja Dyrektora Biura o naborze projektów  komplementarnych w ramach poddziałania 1.7.1 POliŚ 2014-2020 (efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych).
 12. Informacja Dyrektora Biura  na temat stanu prac na programami rewitalizacji w poszczególnych gminach.
 13. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube