Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

26.02.2016

Zebranie Zarządu Związku

W dniu 1 marca br. o godz. 12.00 w w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 

 1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
 2. Podjęcie uchwały nr 67/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
 3. Podjęcie uchwały nr 68/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 42/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 69/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 45/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały nr 70/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 26/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ 1-3), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały nr 71/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 27/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały nr 72/2016 w zmiany uchwały nr 57/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały nr 73/2016 w sprawie projektu uchwały na Walne Zebranie Członków Związku, w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 9. Przedstawienie Zarządowi Związku sprawozdania finansowego Związku Subregionu Centralnego za 2015 r.
 10. Uzgodnienie stanowiska Zarządu Związku w sprawie wymogów organizacyjnych związanych z wdrażaniem poddziałań 8.2.1 (Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa) oraz 11.4.1 (Kształcenie ustawiczne) w ramach ZIT.
 11. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube