Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.01.2016

Zebranie Zarządu Związku

W dniu 7 stycznia br. o godz. 12.00 w w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 

 1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
 2. Podjęcie uchwały nr 45/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 3. Podjęcie uchwały nr 46/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 42/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (poddziałanie 11.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 47/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 (poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych).
 5. Podjęcie uchwały nr 48/2016 w sprawie zasad udzielania zamówień przez Związek Subregionu Centralnego, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Podjęcie uchwały nr 49/2016 w sprawie trybu identyfikacji projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT oraz konsekwencji z tytułu odstąpienia od zgłoszenia wniosku o dofinansowanie.
 7. Podjęcie uchwały nr 50/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 27/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały nr 51/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 26/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ 1-3), planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały nr 52/2016 w sprawie uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
 10. Przyjęcie stanowiska Zarządu Związku w sprawie negatywnego zaopiniowania kryterium oceny merytorycznej EFRR pn. „Wpływ projektu na zwiększenie zasady dodatkowości”.
 11. Przyjęcie stanowiska Zarządu Związku w sprawie instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR.
 12. Informacja Dyrektora Biura o wymogach organizacyjnych związanych z wdrażaniem poddziałań 8.2.1 (Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa) oraz 11.4.1 (Kształcenie ustawiczne) w ramach ZIT.
 13. Ustalenie harmonogramu zebrań w I połowie 2016 r.
 14. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie zebrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube