Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

08.04.2016

Zebranie Zarządu Związku

12 kwietnia o godz. 12.00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
 2. Podjęcie uchwały nr 79/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
 3. Podjęcie uchwały nr 80/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT z realizacji zadań ZIT za 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 81/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Członków Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
 5. Informacja Dyrektora Biura na temat stanu przygotowania projektów komplementarnych ZIT (POIŚ_TRA) z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, planowanych do dofinasowania w ramach POIiŚ 2014-2020.
 6. Dyskusja o możliwych wariantach zmiany procedury oceny projektów ZIT w konsekwencji negatywnej opinii Komisji Europejskiej dl kryteriów premiujących projekty jst.
 7. Informacja Dyrektora Biura o pracach Ministerstwa Rozwoju nad „Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.
 8. Informacja Dyrektora Biura na temat aktualizacji harmonogramu naborów projektów w ramach ZIT Subregionu Centralnego.
 9. Dyskusja na temat zasad realizacji projektów ZIT finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kontekście lokalnych programów rewitalizacji.
 10. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube