Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.01.2016

Zebranie Zarządu Związku

W dniu 2 lutego br. o godz. 12.00 w w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.
 2. Podjęcie uchwały nr 56/2016 w sprawie uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.
 3. Podjęcie uchwały nr 57/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 58/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały nr 59/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 25/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (poddziałanie 4.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały nr 60/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 45/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały nr 61/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 26/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego (poddziałanie 4.5.1, typ 1-3), planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały nr 62/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 27/2015 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1, typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały nr 63/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Związku do dokonywania czynności związanych przetwarzaniem danych osobowych.
 10. Podjęcie uchwały nr 64/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15.
 11. Uzgodnienie stanowiska Zarządu Związku w sprawie wymogów organizacyjnych związanych z wdrażaniem poddziałań 8.2.1 (Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa) oraz 11.4.1 (Kształcenie ustawiczne) w ramach ZIT.
 12. Informacja Dyrektora Biura o stanie przygotowań Związku do realizacji projektów ZIT w poddziałaniu 5.1.1 – gospodarka wodno-ściekowa.
 13. Informacja Dyrektora Biura o stanowisku Ministerstwa Rozwoju wobec kryteriów oceny projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT.
 14. Zbiorcza informacja z monitorowania postępu realizacji działań i poddziałań ZIT Subregionu Centralnego w 2015 roku, wraz z wnioskami z oceny ryzyka.
 15. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie zebrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube