Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

06.09.2016

Zebranie Zarządu Związku

9 września o godz. 11.00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37, odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 

 1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
 2. Podjęcie uchwały nr 120/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15, dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ 1-3).
 3. Podjęcie uchwały nr 121/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 113/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej (poddziałanie 5.4.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 4. Podjęcie uchwały nr 122/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 114/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.3.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały nr 123/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16.
 6. Podjęcie uchwały nr 124/2016 w sprawie podsumowania stopnia wykorzystania alokacji ZIT w zamkniętych naborach z zakresu edukacji przedszkolnej oraz edukacji zawodowej (poddziałania 11.1.1, 12.1.1. oraz 11.2.1).
 7. Przyjęcie stanowiska Zarządu Związku w sprawie renegocjacji zapisów Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, dotyczących możliwości finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych.
 8. Uzupełnienie informacji Dyrektora Biura w sprawie podziału alokacji w poddziałaniu 4.5.1, pomiędzy projekty dotyczące efektywności energetycznej oświetlenia oraz projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego.
 9. Informacja Dyrektora Biura w sprawie zapisów w dokumentach programowych, dotyczących konieczności powiązania inwestycji w obszarze zdrowia z mapą potrzeb zdrowotnych.
 10. Informacja Dyrektora Biura w sprawie podjętych działań dotyczących modyfikacji kryteriów oceny projektów EFS za zgodność ze Strategią ZIT.
 11. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube