Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.11.2016

Zebranie Zarządu Związku

8 listopada br. o godz. 12.00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

 

 1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
 2. Podjęcie uchwały nr 138/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16, dotyczącym zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1).
 3. Podjęcie uchwały nr 139/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, dotyczącym rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1).
 4. Podjęcie uchwały nr 140/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały nr 141/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (IP ZIT) do pełnienia funkcji członków Komisji Oceny Projektów w naborze RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 (Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych).
 6. Podjęcie uchwały nr 142/2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.
 7. Podjęcie uchwały nr 143/2016 w sprawie aktualizacji uchwały nr 103/2016 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT i zwołania  składu Rady Konsultacyjnej
 8. Podjęcie uchwały nr 144/2016 w sprawie określenia trybu i zasad udzielania rekomendacji przez Zarząd Związku Subregionu Centralnego dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT.
 9. Podjęcie uchwały nr 145/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 128/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym efektywnego oświetlenia (poddziałanie 4.5.1 typ 4), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały nr 146/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnychpoddziałań RPO WSL 2014-2020.
 11. Informacja Dyrektora Biura po spotkaniu wszystkich IZ RPO oraz IP ZIT z Ministerstwem Rozwoju.
 12. Informacja Dyrektora Biura o podjętych działaniach na rzecz zmiany kryteriów wyboru projektów.
 13. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.
Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube