Zebranie Zarządu Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

24.06.2016

Zebranie Zarządu Związku

27 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37,  odbędzie się kolejne Zebranie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

Poniżej prezentujemy aktualny program zebrania:

1. Powitanie, przedstawienie porządku spotkania.

2. Podjęcie uchwały nr 97/2016 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 dotyczącym projektów z zakresu rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (poddziałanie 10.2.1).


3. Podjęcie uchwały nr 98/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 87/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych (poddziałanie 9.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

4. Podjęcie uchwały nr 99/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych (poddziałanie 7.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

5. Podjęcie uchwały nr 100/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat (poddziałanie 8.1.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

6. Podjęcie uchwały nr 101/2016 w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w naborze dotyczącym projektów z zakresu gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.1), ogłoszonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2016 r.

7. Podjęcie uchwały nr 102/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie za zgodność ze „Strategią ZIT S.C.” w ramach RPO WSL 2014-2020.

8. Podjęcie uchwały nr 103/2016 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT i zwołania jej pierwszego posiedzenia.

9. Podjęcie uchwały nr 104/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016 w sprawie aktualizacji listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA – komplementarnego do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

10. Podjęcie uchwały nr 105/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 17/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uzgodnienia zbilansowanego zapotrzebowania na środki ZIT w ramach poszczególnych poddziałań RPO WSL 2014-2020.

11. Przyjęcie stanowiska Zarządu Związku Subregionu Centralnego w sprawie zapisów SZOOP RPO WSL 2014-2020 dotyczących poddziałania 3.1.1 (tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield).

12. Informacja Dyrektora Biura o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie studium transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

13. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.

14. Wolne wnioski.
 

15. Zakończenie zebrania.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube