Zatwierdzenie zmienionej listy projektów - poddziałanie 11.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

01.09.2016

Zatwierdzenie zmienionej listy projektów - poddziałanie 11.1.1

Informujemy, że 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 1695/133/V/2016 zatwierdził zmienioną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 przeprowadzonego w ramach Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

 

Zmiana listy podyktowana była koniecznością uwzględnienia wyników zakończonej procedury odwoławczej.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube