Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.02.2016

Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z końcem grudnia 2015 r. przyjął dokument pn. „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, który jest punktem wyjścia do uruchomienia procedury oceny programów rewitalizacji (PR).
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Zwracamy się do wszystkich gmin, które opracowały już swój Program Rewitalizacji oraz nie planują wziąć udziału w konkursie dotacji dla gmin województwa śląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, do złożenia programu w celu umożliwienia Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 wymaganej weryfikacji jego cech i elementów określonych w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, jak i weryfikacji pod względem wymagań wynikających wprost z Programu Regionalnego.

 

Procedura składania

Dopuszczamy złożenie dokumentu przyjętego już przez Radę Gminy bądź projektu PR planowanego do przyjęcia.

 

W celu poprawnego złożenia PR do Urzędu Marszałkowskiego należy skorzystać z :

  1. Platformy SEKAP (Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), dostępnej pod adresem www.sekap.pl
  2. ze skrzynki podawczej e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl.

W tytule/temacie dokumentu należy wpisać: „Ocena programu rewitalizacji gminy…. – Wydział Rozwoju Regionalnego”.

 

Zachęcamy też do śledzenia nowej zakładki REWITALIZACJA na stronie www.rpo.slaskie.pl, gdzie będą zamieszczane aktualne dokumenty i informacje w zakresie wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube