Zasady realizacji ZIT/RIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

12.01.2016

Zasady realizacji ZIT/RIT

Poniżej prezentujemy dokument "Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucje Pośredniczące ZIT/RIT RPO WSL", przyjęty w dniu 3 listopada 2015 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

W dokumencie określono najważniejsze obowiązki IP ZIT/RIT RPO WSL w zakresie wdrażania RPO WSL 2014-2020, mpodstawowe zasady oraz terminy związane z realizacją powierzonych IP ZIT/RIT RPO WSL zadań oraz zasady nadzoru IZ RPO WSL nad działalnością IP ZIT/RIT RPO WSL.

 

Dokument ten na etapie opracowywania był poddawany konsultacjom z IP ZIT/RIT.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube