Zasady realizacji IP ZIT/RIT RPO WSL v. 2 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.12.2016

Zasady realizacji IP ZIT/RIT RPO WSL v. 2

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 2668/161/V/2016 z dnia 28.12.2016 r. przyjął dokument pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez IZ RPO WSL i IP RPO WSL – Wojewódzki Urząd Pracy oraz IP ZIT/RIT RPO WSL wersja 2”.

 

Poniżej publikujemy dokument.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube