Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

03.08.2016

Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach

W roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowiach zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych "Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach".

Uruchomienie tego kierunku jest możliwe m.in. dzięki współracy Związku Subregionu Centralnego z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a dokładniej Centrum Badań i Transferu Wiedzy, które to opracowało na zlecenie Związku Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania (oraz analizy sprawności zarządzania) mobilnością w miastach. W tym celu przedstawione zostaną organizacyjne, techniczne, społeczne i prawne zagadnienia zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarach metropolitalnych. Szczególny nacisk podczas procesu kształcenia będzie położony na metody diagnozowania zachowań komunikacyjnych oraz identyfikacji narzędzi kreowania zrównoważonej mobilności (w tym wykorzystanie systemów ITS). Podczas zajęć omówione zostaną problemy: integracji transportu, organizacji systemu transportu publicznego oraz logistyki miejskiej.


Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube