Zarząd Województwa Śląskiego anuluje konkurs 4.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

13.07.2015

Zarząd Województwa Śląskiego anuluje konkurs 4.3.1

 

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Śląskiego poinformował o anulowaniu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT (nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-006/15) - zobacz informację.

 

Przyczyną anulowania naboru wniosków są zidentyfikowane w wyniku ogłoszenia aspekty interpretacyjne związane z kryteriami dostępu określonymi w warunkach konkursu, a dotyczące konieczności zapewnienia równego traktowania podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w naborze.

 

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 poinformowała, że nabór dla przedmiotowego poddziałania zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, uwzględniając w warunkach konkursu wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzanego dla Działania 4.3. Nowy termin naboru zostanie wskazany w indykatywnym harmonogramie naborów.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube