Zarząd Województwa przyjął SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

15.04.2015

Zarząd Województwa przyjął SZOOP RPO WSL 2014-2020

Informujemy, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 553/31/V/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku.
Poniżej zamieszczamy dokument w wersji do pobrania.

SZOOP RPO WSL 2014-2020Załącznik nr 1 - tabela transpozycji PI

Załącznik nr 2 - tabela wskaźników rezultatu i produktu

Załącznik nr 3 - kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 4 - Lista projektów w trybie pozakonkursowymPowrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube