Zaktualizowane zestawy logotypów RPO WSL 2014-2020 - dotyczy EFRR i EFS - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.04.2017

Zaktualizowane zestawy logotypów RPO WSL 2014-2020 - dotyczy EFRR i EFS

1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020. Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 17 marca br. i Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 29 marca br., a przyjęta przez Zarząd Województwa 4 kwietnia br.

 

Termin obowiązywania

 

W związku z powyższym, od 4 kwietnia 2017 roku instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjentów Programu obowiązuje stosowanie nowych zestawów logotypów RPO WSL 2014-2020. Są one dostępne w serwisie internetowym programu Poznaj zasady promowania projektu. Oprócz belek logotypów dostępne są również zaktualizowane wzory tablic i plakatów. Wszystkie projekty ujęte są w Karcie wizualizacji RPO WSL 2014-2020.

 

Okres przejściowy

 

W okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyjmuje okres przejściowy, w którym akceptowane jest stosowanie przez beneficjentów zarówno dotychczas obowiązujących logotypów, jak i obecnie wprowadzanych. Natomiast od 1 lipca br. Instytucja Zarządzająca RPO WSL za poprawne będzie uznawać jedynie stosowanie nowych zestawów logotypów.

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w tej sprawie zostało opublikowane w dziale Zapoznaj sie z prawem i dokumentami.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube