Zaktualizowane regulaminy konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

25.11.2016

Zaktualizowane regulaminy konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego zmian w regulaminach konkursów, publikujemy nową wersję regulaminów uwzględniających te zmiany.

 

Regulaminy znajdują się w informacjach o naborach dla następujących konkursów:

Zmiany regulaminów wynikają z aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (aktualizacja Wytycznych 14 października 2016 r.).

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube