Zaakceptowane zmiany w Regulaminie konkursu - poddziałanie 7.3.1 RPO WSL - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

25.08.2016

Zaakceptowane zmiany w Regulaminie konkursu - poddziałanie 7.3.1 RPO WSL


Informujemy, że zatwierdzono zmiany w Regulaminie konkursu:

RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 - w ramach Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny.

 

Opisane modyfikacje mają na celu uspójnienie zapisów w poszczególnych dokumentach pakietów aplikacyjnych.


Ponieważ zmiany te mają charakter techniczny, nie wpływają na okresy naborów wniosków w konkursach.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube