Wytyczne w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

27.08.2015

Wytyczne w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych

 

Poniżej prezentujemy wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

 

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube