Wytyczne w zakresie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

14.01.2015

Wytyczne w zakresie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014

 

Informujemy, iż w ramach uszczegółowienia RPO WSL na lata 2014-2020, nie będzie dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w tym zakresie będą wynikać z rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Aktualnie trwają ich konsultacje społeczne.

 

Projekty wytycznych w zakresie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dostępne są tutaj.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube