Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.04.2015

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube