Wytyczne w zakresie kontroli POIiŚ 2014-2020- projekt - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.07.2015

Wytyczne w zakresie kontroli POIiŚ 2014-2020- projekt

Poniżej prezentujemy projekt Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekt wytycznych w zakresie kontroli POIiŚ
W dokumencie wskazano reguły dotyczące przeprowadzania kontroli w systemie realizacji POIiŚ przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające. Uwagi na załączonym formularzu można zgłaszać do 31 lipca 2015 r. na adresy e-mail: agnieszka.jurczyszyn@mir.gov.pl, aneta.skarzynska@mir.gov.pl
Formularz zgłaszania uwag

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube