Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 7.3.1 - ZIT Subregion Centralny - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

21.11.2016

Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 7.3.1 - ZIT Subregion Centralny

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oceny formalnej, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:

Poniżej znajdą Państwo przedmiotowe listy.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube