Wyniki konkursu dla Poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, 4 typ projektu - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

01.12.2016

Wyniki konkursu dla Poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, 4 typ projektu

Informujemy, że 29 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2435/156/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15 dla Działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

 

Biorąc   pod   uwagę   dostępną    alokację    konkursową    wynoszącą  90 777 058,60 zł,   udzielono dofinansowania  15  projektom   które   uzyskały   pozytywną  ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania  48 730 523,58 zł.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube